home - behandelvormen - prijslijst - kadobon - informatie - openingstijden - contact


 
 

Informatie:

 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de
  uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist
  of iets dergelijks, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Gemaakte afspraken graag minimaal 24 uur voor aanvang annuleren.
 • Klachtrecht is geregeld via BMS Belangenvereniging en Klachtportaal Zorg.
 • Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Harderwijk nr 08136943. SNS bank Ermelo: NL05 SNSB0963780816